VESDA jest aktywnym systemem detekcji dymu, który w sposób ciągły pobiera do analizy powietrze ze strefy pożarowej w celu stwierdzenia obecności dymu

2019-10-11

System dzięki zasysaniu powietrza z monitorowanego obszaru i jego błyskawicznej analizie umożliwia wykrycie pożaru w jego najwcześniejszym stadium. Punkty ssące zintegrowane z systemem VESDA zostają w większości przypadków zlokalizowane tam, gdzie standardowo umieszczono by czujniki przeciwpożarowe. VESDA http://dekk.pl/systemy-sygnalizacji-pozaru.html jest aktywnym systemem detekcji dymu, który w sposób ciągły pobiera do analizy powietrze ze strefy pożarowej w celu stwierdzenia obecności dymu. Pobierane z pomieszczenia powietrze przechodzi przez system rurek ssących, w których znajduje się sieć otworów ssących. Instalacja przeciwpożarowa taka jak system zasysający detekcji dymu, dzięki stałej analizie powietrza są w stanie wykryć dym i zasygnalizować wystąpienie pożaru w jego najwcześniejszym stadium. Dzięki unikalnym właściwościom system VESDA możemy stosować tam, gdzie szczególne wymagania i trudne warunki wykluczają zamontowanie konwencjonalnego systemu przeciwpożarowego. Punkty ssące systemu VESDA są często zlokalizowane w miejscach, gdzie umieszczone zostałyby konwencjonalne czujki pożarowe. VESDA stanowi aktywny system detekcji dymu, czyli pracuje w sposób ciągły, stale pobierając do analizy powietrze pochodzące ze strefy pożarowej. 30-letnie doświadczenie firmy Xtralis w dostarczaniu najwyższej klasy urządzeń VESDA umożliwiło wypracowanie specjalnych rozwiązań branżowych przeznaczonych do ochrony przeciwpożarowej. VESDA ECO wykorzystuje istniejącą sieć rur ssących, aby aktywnie nadzorować wycieki gazu i zapewniać stały dopływ czystego powietrza w zajmowanych obszarach. Jednocześnie system VESDA dysponuje wieloma atrybutami, które sprawiają, że jego zastosowanie jest dużo bardziej zasadne, niż wykorzystanie klasycznych czujek pożarowych. Dzięki swoim unikalnym właściwościom system VESDA może być zamontowany wszędzie tam, gdzie tradycyjne systemy nie spełniają swoich zadań,. VESDA Software to szereg programów narzędziowych dla projektantów, pracowników serwisu, a także użytkowników systemów. Dzięki zastosowaniu systemów VESDA zyskujemy niezawodną ochronę przeciwpożarową, której parametry możemy dostosować do własnych wymagań. Dzięki swojej legendarnej już niezawodności zasysający system detekcji dymu VESDA zyskał miano jednego z najlepszych na świecie. Kluczowym elementemn systemu zasysającego VESDA jest układ rur ssących, który aktywnie transportuje powietrze z chronionego obszaru do detektora. W tym roku zaprezentowaliśmy najnowszą generację urządzeń - zasysające detektory dymu VESDA serii. Bardzo wczesna detekcja, na której opiera się system VESDA, możliwa jest w momencie, gdy system wyrywa zagęszczenie dymu o wartości tylko o promile wyższej niż stałe tło.